projekt i realizacja

Usługi » USLUGA TRY & HIRE


Usługa ta usprawnia dobór kadr w firmie, tworząc możliwości wynajęcia pracownika lub zleceniobiorcy na okres próbny (od 1 do 12 miesięcy), weryfikację jego kwalifikacji i umiejętności oraz finalnie zatrudnienie we własnych strukturach. Dzięki tej usłudze minimalizuje się ryzyko rekrutacyjne, maksymalizując jednocześnie skuteczność doboru pracowników.


Przyjęcie pracownika na umowę o pracę na czas nieokreślony, to długoterminowe zobowiązanie, obligujące zarówno pracownika, jak i pracodawcę. Nasza usługa Try & Hire umożliwia Pracodawcy sprawdzenie i lepsze poznanie się z potencjalnym stałym pracownikiem. WSO dokonuje wewnętrznej rekrutacji wedle oczekiwań otrzymanych od Kontrahenta, zatrudnia Pracownika w oparciu o umowe o pracę tymczasową, przejmując na siebie wszystkie obowiązki związane z obsługą kadrowo płacową. Okres próby trwa zazwyczaj od 3 do 6 miesięcy. To wystarczający czas bo ocenić wiedzę, umiejętności oraz dopasowanie pracownika do kultury organizacyjnej firmy. Po tym czasie Kontrahent zatrudnia pracownika na stałe. Usługa ta niweluje ryzyko rekrutacyjne do minimum. Obniża koszty administracyjne oraz maksymalizuje elastyczność w pierwszy okresie zatrudnienia - krótsze okresy wypowiedzenia oraz możliwość szybkiej wymiany pracownika tymczasowego.

« powrót