projekt i realizacja

Usługi » PRACA TYMCZASOWA


Usługa ta to nowoczesne rozwiązanie w zakresie planowania zatrudnienia oraz zarządzania personelem. Usługa ta pozwala skutecznie budować i realizować strategię zatrudnienia szczególnie w sytuacjach wzrostów produkcji, zamówień, zwiększenia liczby Klientów bądź zleceń sezonowych.

 

Praca na tych zasadach polega na tym, że pracownik formalnie zatrudniony jest przez agencję pracy tymczasowej, a swoje obowiązki wykonuje u pracodawcy użytkownika. Ta forma współpracy nie łączy bezpośrednio pracowników z pracodawcą użytkownikiem.

 

Pracownik podpisuje umowę o pracę tylko i wyłącznie z agencją pracy tymczasowej. Z kolei umowa pomiędzy agencją pracy tymczasowej i pracodawcą użytkownikiem, reguluje wszystkie kwestie związane z oddelegowaniem pracowników do pracy

 

Warianty zatrudnienia »

 

 

Jak zatrudnić pracownika tymczasowego »

 

 

Korzyści »

 


« powrót