projekt i realizacja

Usługi » OUTSOURCING PERSONALNY


Outsourcing funkcji polega na całkowitym wydzieleniu ze struktur firmy realizowanych przez nią funkcji i przekazanie ich innym podmiotom. Outsourcing najlepiej sprawdza się w sytuacji kiedy wydzielana funkcja jest niezwiązana z głównym przedmiotem działalności firmy. Co istotne - Personel Outsourcingowy wykonuje swoje zadania na rzecz i w siedzibie Klienta, jednak to WSO jako formalny pracodawca realizuje wszelkie obowiązki związane zarówno ze znalezieniem kompetentnego oraz wykwalifikowanego personelu, jak i z jego formalnym zatrudnieniem.

Outsourcing jest najczęściej wykorzystywany przez firmy, dążące do uzyskania optymalnej struktury organizacyjnej oraz pragnące skoncentrować swoje nakłady na kluczowych funkcjach biznesowych. Proponowane rozwiązanie umożliwia znaczne uelastycznienie struktury oraz możliwość szybszej reakcji na zmiany zachodzące na rynku. Procesy najczęściej realizowane za pośrednictwem outsourcingu to: logistyka i magazynowanie, konfekcja, kontrola jakości.

 

Korzyści »

 


« powrót